Trung tâm Kiểm tra Công cộng TOEIC

Trung tâm Kiểm tra Công cộng TOEIC

 

TOEIC là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

Nó đo lường kỹ năng tiếng Anh của những người làm việc trong một môi trường quốc tế. Hàng ngày làm việc và đàm thoại tiếng Anh được sử dụng cho TOEIC, kinh doanh chuyên ngành hoặc từ vựng kỹ thuật là không cần thiết. Điểm TOEIC cho biết người ta có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với người khác như thế nào trong kinh doanh, thương mại và công nghiệp, và được khách hàng từ khu vực đó sử dụng rộng rãi để kiểm tra trình độ năng lực. Đó là một bài kiểm tra hai giờ, nhiều lựa chọn. Một nửa giờ nữa là cần thiết để quản lý. Có 200 câu hỏi, được chia thành hai phần: https://giasutienphong.com.vn/

TOEIC cho trang

Nhấn vào đây để đăng ký

Phần nghe

Khoảng 45 phút Có 100 câu hỏi về nghe hiểu trên đĩa compact. Bạn nghe nhiều câu, câu hỏi, cuộc trò chuyện ngắn, và những cuộc nói chuyện ngắn bằng tiếng Anh, sau đó bạn trả lời các câu hỏi.

Đọc phần

Khoảng 75 phút Có 100 câu hỏi đọc bao gồm ba loại. Bạn đọc nhiều tài liệu và câu trả lời theo ý của bạn.

Ai có thể làm bài kiểm tra?

Bất kỳ người không phải là người bản ngữ có thể làm bài kiểm tra. Không có giới hạn về số lần bạn có thể làm bài kiểm tra, nhưng bạn không thể ngồi kiểm tra nhiều lần trong thời gian bốn tuần. Bạn không phải là một sinh viên Thái Lan.

Làm thế nào để tôi chuẩn bị?

TOEIC cung cấp khoá Học tập chính thức và Chuẩn bị (OLPC).

Bạn có thể thi TOEIC OLPC trực tuyến. Điều này cung cấp một số trải nghiệm thử nghiệm miễn phí hơn để giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi thử. Nhấp vào ĐÂY để làm bài kiểm tra.

Ở đâu khi nào?

Các bài kiểm tra TOEIC được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Crown.

Thử nghiệm được tổ chức vào lúc 13:00 vào thứ Sáu. Vui lòng báo cáo cho lễ tân ở tầng 3 (tầng trệt) của 80 Anzac Avenue lúc 12:55 pm.

Bạn PHẢI mang theo hộ chiếu, ảnh hộ chiếu, bút chì (phi cơ học) và một miếng tẩy.

Hãy đăng ký ít nhất 2 tuần trước khi thi.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *